Кадровий аутсорсинг

Кадровий аутсорсинг дозволяє оптимізувати витрати на кадрову службу, підвищити якість і контрольованість внутрішніх процесів компанії, а так само значно заощадить Ваш час для вирішення більш важливих питань. Час, в даному випадку, відіграє не останню роль так, як номенклатура кадрового діловодства включає близько 40 різних документів і форм (документи з обліку кадрів, з управління персоналом (посадові інструкції, трудові договори, інше); локальні нормативні акти; документи з обліку робочого часу; документи з охорони праці; обліково-реєстраційні документи; спеціальні кадрові документи і т.д.).

 Послуги з кадрового аутсорсингу:

  відновлення кадрового обліку, кадрової документації;
  оформлення трудових відносин з працівниками замовника;
підготовка та ведення кадрової документації (накази, посадові інструкції, штатний розклад, особисті картки, правила внутрішнього корпоративного розпорядку і т.д.);
  підготовка внутрішніх організаційних документів з кадрів (колективні договори, контракти, трудові договори, облікові і розпорядчі документи);
  нарахування та виплата заробітної плати;
  прийом/звільнення, сумісництво, переведення персоналу, облік робочого часу;
  складання та подання звітності в державні органи;
підготовка всіх необхідних документів для відряджень, відпустки, лікарняного, соціальних платежів, премій, зміни заробітної плати;
  анкетування та тестування персоналу;
  оформлення на роботу іноземних осіб;
  трудові спори;
  консультації з питань трудового права.

Вартість кадрового аутсорсингу залежить від обсягів виконуваних робіт. Попередня ціна обслуговування 100 гривень 1 людина.

Ми можемо гарантувати ефективне і якісне управління персоналом, що забезпечить Вам правової, нормативний і корпоративний порядок, а так само впевненість у правильному функціонуванні компанії в цілому.