Кадровий консалтинг

Персонал є ключовим і найбільш складним ресурсом в управлінні компанією, так як перед керівництвом виникає безліч питань, пов’язаних з організацією ефективної роботи служби управління персоналом. Наші консультанти готові надати оперативні рішення завдань, що стоять перед менеджерами вищої ланки в галузі управління людськими ресурсами, з метою збільшення прибутковості бізнесу.

В рамках кадрового консалтингу ми надаємо наступні послуги:

  організація з нуля діяльності служби по роботі з персоналом;
  розробка методів підвищення ефективності діяльності чинної служби управління персоналом;
розробка кадрової документації: штатних інструкцій, трудових контрактів, договорів, внутрішніх положень, директив, правил і т.д .;
  підготовка та реєстрація колективного договору;
  супровід процедур кадрових реорганізацій;
  підбір тестування персоналу фінансових служб;
  кадровий аудит:

- аналіз поточного стану та кадрового потенціалу компанії;
- аналіз посадових функцій та організаційно-кадрової структури організації;
- аналіз існуючої системи кадрового менеджменту, управління кадрами і його мотивації;
- оптимізація технології управління та діяльності персоналу.