Оцінка активів

ОЦІНОЧНІ ПОСЛУГИ. ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ТА ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО ТА РУХОМОГО МАЙНА.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Credo Consulting Group є оцінка активів. Розробка та впровадження нових методів оцінки та інноваційних бізнес-рішень є головною складовою оціночних послуг нашої компанії. До послуг оцінки зазвичай звертаються тоді, коли потрібна точна і професійна думка єксперта щодо вартості обєкта. Це пояснюється перш за все тим, що достовірна інформація про об’єкт оцінки є основополагоючою при прийнятті рішень про подальшу експлуатацію оцінюємого  об’єкта.

Основні напрямки оціночної діяльності:

 оцінка бізнесу (підприємства);                оцінка цілістних майнових комплексів;

 оцінка нерухомості;                                 оцінка корпоративних прав та цінних паперів;

 оцінка машин та обладнання;                  оцінка транспортних засобів;

 оцінка інвестиційних проектів;                 оцінка нематеріальних активів;

 оцінка заподіяної шкоди;                        переоцінка основних засобів;

 оцінка собівартості продукції;                  оцінка з метою бізнес-планування.

Оцінка проводиться для наступних цілей:

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНІСТІ (МСФЗ) Розподіл ціни придбання
Тест на знецінення основних засобів, гудвілу, нематеріальних активів тощо
Оцінка основних засобів або інвестиційної власності
Переоцінка акцій, облігацій, опціонів, деривативів, складних фінансових інструментів
 КРЕДИТУВАННЯ / ФІНАНСУВАННЯ Заставна вартість: нерухомості. основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, акціонерного капіталу
Оцінка портфелів застав
Визначення кредитоспроможності
Підготовка ТЕО, бізнес-плану тощо
ВИМОГИ ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ Приватизація
Інші операції з державним та комунальним майном
Оподаткування майна
Визначення збитків або розміру відшкодування
Додаткова емісія
Зміна уставного капіталу
Нотаріальні дії
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ Оцінка для M&A
Оцінка для IPO/SPO
Бюджетування
Управління на основі вартості
Створення нового бізнесу
Оренда/лізинг та передача прав на них
Проведення конкурсів, аукціонів, торгів
ЮРИДИЧНІ / ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ Незалежна оцінка для судових рішень (експертні висновки, свідчення в суді)
Податки (трансферне ціноутворення, зміна власника активу тощо)
СТРАХУВАННЯ Визначення страхової суми
Визначення розміру відшкодування

Наша компанія готова виконати незалежну експертну оцінку бізнесу, цілистного майнового комплексу, оцінку корпоративних прав та цінних паперів, оцінку прав інтелектуальної власності, визначити вартість нерухомості (квартири, кімнати, будинку, гаражу, місця для паркування, нежитлових приміщень, будівель), земельних ділянок, автомобілів, обладнання та іншого майна, як для підприємств, так і для фізичних осіб.

Для отримання консультацій або визначення вартості оціночних послуг звертайтесь за контактними телефонами компанії і ми надамо відповідь на всі Ваші питання.